Ridhuset och ridbanan

Både ridhuset och ridbanan har fibersand som underlag. Vill man rida kontaktar man Catharina Frändberg, 070-2345 936, för besked om det är ledigt. Mockning ska ske både på banan och i ridhuset samt utanför.  

.