Konvalecenter mottages

Konvalecens för tävlingshästar.

Boxvila i stora rymliga boxar erbjuds. Utevistelse i mycket liten hage, liten rasthage eller större egen hage med möjlighet till mer rörelse enligt önskemål. Skritt i 16 meters skrittmaskin 2 gånger per dag.

Liten rasthage

Skrittmaskin