Hoppträning för välmeriterade tränare

Under sommarhalvåret anordnas träningar för välmeriterade träningar på uteridbanan

t ex Johan Spetz


Frågor besvaras av Catharina Frändberg 070-2345 936