Splendid Blue är mamma till Wishful. Här leker de på var sin sida om staketet.